PKN
Welkom op de website van de PKN Niekerk Oldekerk Faan Enumatil
 
Bij de diensten Bij de diensten

Lezingen op de zondagen in de maand juni
3 juni: Job 1
10 juni: Job 2
17 juni: Job 10
24 juni: Job 38: 1-38
1 juli: Job 42

Wat er op het leesrooster staat…
In onze gemeente volgen we in de regel het leesrooster van Kind op Zondag. Die beslissing is -denk ik- ooit genomen, omdat Kind op Zondag leerzaam en ook handzaam materiaal biedt om Bijbelverhalen aan kinderen te vertellen. Bovendien loopt wat de kinderen in de nevendienst te horen krijgen mooi synchroon met het bijbelverhaal dat ‘de grote mensen’ in de kerk ‘voorgeschoteld’ wordt. Natuurlijk wijken we ook wel eens af van dit leesrooster, bijvoorbeeld bij bijzondere kerkdiensten. Maar de basis is toch Kind op Zondag.

Hierboven staan de Bijbelgedeelten vermeld die in juni aan bod komen. Het zijn lezingen uit het Bijbelboek Job. Voor zover ik kan nagaan heb ik zelf nog nooit een preek gehouden over Job. Maar de thematiek van Job is vast wel eens ter sprake gekomen in een andere preek of in een (pastoraal of catechetisch) gesprek. In het boek Job gaat het namelijk over de zin van het lijden en de rol van God daarin.

Job is een goed en rechtschapen man. Maar hij wordt getroffen door veel ellende. Deze pijnlijke ervaring van Job staat centraal in het Bijbelboek dat naar hem vernoemd is. Er vinden vele gesprekken plaats tussen Job en zijn vrienden. De vrienden van Job houden er een traditionele en bedenkelijke theologie op na, namelijk dat God het goede handelen van mensen beloont en het kwade handelen van mensen bestraft. Omdat Job veel ellende overkomt, moet hij -aldus zijn vrienden- wel een ernstige (verborgen) zonde hebben begaan.

Maar Job is het met deze redenering niet eens. Hij kan en wil niet begrijpen dat God juist hem zo hard treft. Daarom verlangt Job van God duidelijkheid en dringt er bij God op aan dat God vaststelt dat Job onschuldig is. Een mooie en diepzinnige formulering hiervan heb ik ooit eens van iemand gehoord of gelezen (ik weet niet meer van wie). Die uitdrukking luidt als volgt: ‘Job doet een beroep óp God tégen God’. Als je dit zinnetje wat langer op je laat inwerken, dan ontdek je theologie op het scherpst van de snede!

Het boek Job behoort tot de wereldliteratuur. Het biedt de lezer poëzie van hoog niveau. Job behoort tot de wijsheidsliteratuur van het Oude (of Eerste) Testament. Het is in de derde cirkel van de indeling van de Joodse Bijbel. De binnenste cirkel is de Torah (waarin God zich openbaart). Daarna volgt de ‘schil’ van de Profeten: profeten die namens God het volk Israël en de mensheid verwijzen naar de Torah. En de buitenste ‘schil’ zijn de zogenaamde ‘Geschriften’, waarin (gelovige) mensen reageren op de Torah.

Tot deze wijsheidsliteratuur (Geschriften) behoren -behalve Job- ook de Bijbelboeken Spreuken en Prediker. Het bekendste Bijbelboek in de ‘buitenste schil’ is evenwel het Boek van de Psalmen, waarin God en de lotgevallen van geloof en leven worden bezongen en doorleefd. Dat maakt het Boek van de Psalmen actueel en van alle tijden. Maar datzelfde geldt ook zeker voor de thematiek van het indringende Bijbelboek Job.

Ik weet niet wat de leiding van de kindernevendienst gaat doen. Kind op Zondag biedt het meeste materiaal aan voor de lezingen uit Job gedurende 5 zondagen. Maar steeds is er bij elke zondag ook 1 bladzijde over een alternatieve lezing. En dat betreft verhalen uit het evangelie van Marcus.

Wybe Feenstra

terug
 
 

Inloggen


Inloop in de Zaaier
datum en tijdstip 22-08-2018 om 10:00
meer details

 
Inloggen voor leden
Om toegang te krijgen tot "kerksein digitaal" dient u als lid in te loggen.
Inloggegevens kunt u aanvragen bij dhr. H. Agema. Vervolgens kunt u inloggen en verschijnt het menu "kerksein digitaal" in het menu aan de linker kant.
 
Contact website
Heeft u vragen of suggesties betreffende de website, klik dan op onderstaande afbeelding en stuur een e-mail:

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.