PKN
Welkom op de website van de PKN Niekerk Oldekerk Faan Enumatil
 
Bij de diensten Bij de diensten

Lezingen op de zondagen in maart
4 maart: Johannes 2: 13-22
11 maart: Johannes 6: 4-15
18 maart: Johannes 12: 20-33
25 maart: Marcus 14: 3-9

Achtergrondartikel: biddag voor gewas en arbeid (14 maart)
De meeste kerkdiensten worden op zondag gehouden. Maar in de maand maart is er een extra kerkdienst op de tweede woensdag in maart. Deze staat bekend als de ‘biddag voor gewas en arbeid’. Later in het jaar (de eerste woensdag in de maand november) volgt dan de ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Ik weet niet uit welke periode van de kerkelijke/liturgische tijd dit precies stamt, maar wel dat het
geworteld is in een sterk agrarische context.

Tekenend hiervoor is het woord ‘gewas’. Gewas is een (bijna) oud-Nederlands woord voor dat wat er groeit. Ja, het land moet natuurlijk wel bewerkt worden. En ook kan groei ten gevolge van moderne landen tuinbouwtechniek beïnvloed en vergroot worden, maar in de kern zal er -denk ik- ook nog wel een (on)zeker besef van afhankelijkheid leven onder de mensen. Mensen zullen dit verbinden met de natuurlijke verschijnselen (zon, regen, temperatuur, klimaat, etc).

Ook zijn er mensen die een verbinding zien en ervaren met God en godsdienst. Bovendien weten we dat voedsel vandaag de dag ook veel te maken heeft met het economische klimaat en met politieke beslissingen.
En daarmee komt ook een ander aspect om de hoek kijken, namelijk de aanvulling van de ‘arbeid’ , want het heet: biddag voor gewas en ‘arbeid’. De wereld van de arbeid is vandaag de dag behoorlijk complex. Nu geeft de Raad van Kerken elk jaar materiaal uit dat voorgangers kan helpen bij de voorbereiding van de kerkdiensten op deze twee bijzondere doordeweekse woensdagavonden. De brochure gaat met het oog op de biddag in maart over de ‘flexibilisering van werk’. Enkele gedachten daaruit geef ik hier (in bewerkte vorm) weer.

Flexibilisering mag dan goede kanten hebben (geslaagde zzp’ers speken misschien over hun ‘vrijheid’), maar er leven onder mensen ook zorgen rond dit toenemende verschijnsel. Met name ouderen die hun werk kwijtraken en op zoek moeten gaan naar nieuw werk. Ook jongeren die voor het eerst een baan proberen te vinden, krijgen ermee te maken. Op de arbeidsmarkt dreigt een tweedeling tussen vast en tijdelijk werk. Lager opgeleiden ondervinden veelal meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Een flexibel dienstverband wordt vaak gezien/gepromoot als een opstap naar vast werk. In de praktijd is het helaas ook wel een tussenstap naar niet-werken. We leven in een moderne, snel veranderende wereld. Dit geldt voor vele terreinen van het leven, maar ook zeker voor de wereld van de arbeid.

De brochure van de Raad van Kerken reikt ook enkele Bijbelgedeelten en preekschetsen aan. En die zijn zodanig opgezet dat er een verbinding gezocht wordt tussen de Bijbelteksten en de wereld van de arbeid waarin wij leven. De aangereikte teksten zijn dit jaar: Prediker 3: 1-13; Psalm 126 en Marcus 4: 1-9. Op moment van schrijven (22 februari) heb ik nog geen keus gemaakt. Met mijn mooie ‘vaste’ baan kan ik mij vooralsnog flexibel opstellen ten opzichte van deze keuze, waarbij ik mij ervan bewust ben dat er ook mensen/lezers zijn voor wie de flexibilisering van de arbeidsmarkt een veel grotere zorg is.

Wybe Feenstra

terug
 
 

Inloggen


Vergadering Moderamen
datum en tijdstip 19-03-2018 om 20:00
meer details

Vorming & Toerusting - Omgaan met verlies
datum en tijdstip 20-03-2018 om 19:45
meer details

Kerkdienst Liudgerkerk
datum en tijdstip 25-03-2018 om 9:30
Palmzondag meer details

 
Inloggen voor leden
Om toegang te krijgen tot "kerksein digitaal" dient u als lid in te loggen.
Inloggegevens kunt u aanvragen bij dhr. H. Agema. Vervolgens kunt u inloggen en verschijnt het menu "kerksein digitaal" in het menu aan de linker kant.
 
Contact website
Heeft u vragen of suggesties betreffende de website, klik dan op onderstaande afbeelding en stuur een e-mail:

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.