PKN
Welkom op de website van de PKN Niekerk Oldekerk Faan Enumatil
 
Bij de diensten Bij de diensten

Lezingen op de zondagen in mei
6 mei: Genesis 8: 1-14
13 mei: Genesis 9: 8-17
20 mei: Genesis 11: 1-9
27 mei: Johannes 3: 1-16

Enkele gedachten over betrokkenheid bij kerk-zijn
Op maandag 9 april bezochten Corinne en ik de jaarlijkse predikantendag van de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP).
Dit vond plaats in de Geertekerk te Utrecht. Voor mij was het in al die jaren dat ik predikant ben de derde keer dat ik deze ‘toogdag’
bezocht. In de regel laat ik het aan mij voorbij gaan, met als reden dat het ver weg is. Maar dit jaar waren we toevallig tijdens onze
vakantie dicht in de buurt. En het was ook nog eens een jubileumbijeenkomst: de BNP was 100 jaar geleden (op 9 april 1918)
opgericht. Andere jaren zijn er ongeveer 100 bezoekers, deze keer maar liefst 300 (de Bond telt ongeveer 3000 leden uit allerlei kerken).

Het begon met een liturgische viering. Daarna volgde een lezing in het Engels door professor Volf (van de Yale-university in Amerika).
Er was een ruime etenspauze, bedoeld voor ontmoeting. We kwamen enkele jaargenoten (begonnen in 1976) tegen. Twee daarvan hadden we jaren niet meer gezien. ’s Middags werd het eerste exemplaar van de jubileumbundel (“Preektijgers, pastores, pioniers”) uitgereikt. Ds. Gremdaat (een typetje gespeeld door Paul Haenen, ook wel bekend van de televisie) kwam langs en kreeg de zaal aan het lachen. Je wordt ook wel een beetje ontdekt aan jezelf, moet ik zeggen. En de dag eindigde met een forumdiscussie over de toekomst van de kerk en de rol van de predikant daarin. Veel werd er gezegd en gehoord. De situatie in kerken- en predikantenland is allemaal nogal onzeker. Hoe dan ook zijn we met z’n allen de vanzelfsprekendheid van kerkzijn en predikant-zijn voorbij. In de toekomst zullen predikanten misschien wel een andere baan naast het parttime-predikantschap moeten zoeken. Per slot van rekening voorzag Paulus als tentenmaker ook in zijn eigen onderhoud…

Inmiddels ben ik begonnen met het lezen van enkele bijdragen in de genoemde bundel “Preektijgers, pastores, pioniers”. Onder andere de neerslag van een interview met 4 jonge theologen, die net begonnen zijn of op het punt staan om predikant te worden. Eén van hen is predikant in een dorp in Noord-Holland. Op zondagochtend zijn er gemiddeld zo’n 40 kerkgangers. Ze is nuchter en realistisch als ze zegt: ‘ik zal de kerk niet meer vol preken’.

Maar je kunt ook anders naar kerk-zijn kijken. En dat gebeurde toen zij een overzicht onder ogen kreeg van mensen die iets voor de kerk doen. Dat blijken meer dan 100 mensen te zijn. Met als conclusie: ‘De betrokkenheid bij de kerk is misschien soms groter dan hoe het er op zondagmorgen uit ziet’.

Toen ik dat las moest ik denken aan onze gemeente…(dit zou een uitspraak van ds. Gremdaat kunnen zijn…). Er wordt vaak gekeken
naar het aantal kerkgangers op zondagmorgen. Daar wordt de stand van het kerkelijk leven vaak eenzijdig op beoordeeld. Maar er is ook een andere kant van de zaak. Heel veel mensen (zeker meer dan het aantal kerkgangers) doen iets voor de kerk. Ik denk zowel procentueel als absoluut beduidend meer dan in vroegere tijden.

De kerk is breder dan alleen de kerkdienst. Maar daarmee vertel ik waarschijnlijk niet zo veel nieuws. Ook doen mensen vaak liever iets
op projectbasis en incidenteel dan dat ze zich vastleggen voor een aantal jaren kerkenwerk. Uitzonderingen daargelaten. Want juist
door dit verschijnsel worden sommige mensen gevraagd om door te gaan met hun activiteiten of om hun ambtstermijn te verlengen. Dit is ook te horen op zondag 29 april, tenminste als u en jij aanwezig bent. Waar en wanneer? In de kerk…tijdens de kerkdienst…: bevestiging en presentatie nieuwe ambtsdragers en pastorale wijkmedewerkers.

Wybe Feenstra

terug
 
 

Inloggen


Kerkdienst Ichthuskerk
datum en tijdstip 27-05-2018 om 9:30
meer details

Inloop in de Zaaier
datum en tijdstip 30-05-2018 om 10:00
meer details

 
Inloggen voor leden
Om toegang te krijgen tot "kerksein digitaal" dient u als lid in te loggen.
Inloggegevens kunt u aanvragen bij dhr. H. Agema. Vervolgens kunt u inloggen en verschijnt het menu "kerksein digitaal" in het menu aan de linker kant.
 
Contact website
Heeft u vragen of suggesties betreffende de website, klik dan op onderstaande afbeelding en stuur een e-mail:

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.