PKN
Welkom op de website van de PKN Niekerk Oldekerk Faan Enumatil
 
Algemene gegevens Algemene gegevens


Gegevens redactie

Inleveradres kopij:
E-mail adres kerksein
- J. Sijsling  Burgemeester Ritzemastraat 33  9822 AS Niekerk (505427)


Adresgegevens kerkenraad

Predikant:
Ds. W. Feenstra  Eekebuursterweg 4a, 9821 PC Oldekerk
tel. 502510  e-mail

Jeugdwerker
Peter Poort
De excelsior 123 9207DD Drachten
tel: 06-28269926 email

Preses:
A. Boer
Smidshornerweg 27A, 9822 AP Niekerk
tel. 851838 e-mail.
en
C. Tulleken
Meynemaheem 9, 9821 PW Oldekerk
tel. 502596 e-mail.

Scriba:
C. Renkema-Blok
De Ommegang 35, 9822 AZ Niekerk
tel:  0594-857393, e-mail.


Adresgegevens Organisatie vrijwillige noodhulp

Heeft u plotseling hulp nodig, belt u dan met:
Mw. A. Boerema, tel. 504175


Gegevens Protestantse Gemeente
Niekerk - Oldekerk - Faan

Postadres:
Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan
Zandumerweg 1, 9822 AK Niekerk

Liudgerkerk en De Zaaier:
Zandumerweg 1, 9822 AK Niekerk
Boekingen via:
J. de Jong-Nijland, Kerkdreef 14, 9821 PS Oldekerk tel. 504751
Gastvrouw:
L. Kloosterman, Zandumerweg 7, 9822 AK Niekerk tel. 504690
 

Ichthuskerk en Ons Centrum:
Eekebuursterweg 9, 9821 PA Oldekerk tel. 504919
Kosteres:
J. de Jong-Nijland, Kerkdreef 14, 9821 PS Oldekerk tel. 504751
Hulpkoster:
Fam. van Esch, Molenstraat 1a, 9821 PG Oldekerk tel. 504565

Kerkelijk bureau:
H. Elzinga, Smidshornerweg 25, 9822 AP Niekerk tel. 505798

Kerktelefoon:
F. de Vries, Burg. Ritzemastraat 48, 9822 AV Niekerk tel. 505402 / 06-50930686

Bankrekeningnummer:
ING-bank:  NL68INGB0000949008
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk, Oldekerk, Faan   
RABO-bank: NL89RABO0323707629
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk, Oldekerk, Faan   
 


Bankrekening Diaconie

Bankrekeningnummer van de  diaconie: NL62RABO 032.37.11.316

Bankrekeningnummer collectemunten: NL82RABO 032.37.19.783 t.n.v. Gereformeerde Kerk Oldekerk
 

 
 

Inloggen


Eetcafe
datum en tijdstip 22-09-2017 om 17:00
meer details

Kerkdienst Ichthuskerk
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9:30
Startdienst meer details

Muntverkoop
datum en tijdstip 25-09-2017 om 19:00
meer details

 
Inloggen voor leden
Om toegang te krijgen tot "kerksein digitaal" dient u als lid in te loggen.
Inloggegevens kunt u aanvragen bij dhr. H. Agema. Vervolgens kunt u inloggen en verschijnt het menu "kerksein digitaal" in het menu aan de linker kant.
 
Contact website
Heeft u vragen of suggesties betreffende de website, klik dan op onderstaande afbeelding en stuur een e-mail:

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.